Loading images...
Data ogłoszenia Opis Do pobrania Odpowiedzi na pytania
 2021-11-30 ZAPYTANIE Ochrona fizyczna obiektu

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr  1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowo-cenowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Informacja o przynależeniu do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Wzór umowy